รุ่นในการแข่งขัน : (อายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ผู้ที่เกิดในปี ค.ศ. 1969 จะมีอายุเท่ากับ 50 ปี เป็นต้น) 8.1. รุ่นสมัครเล่น (1) รุ่นผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 20– 39 ปี (20-24, 25-29, 30-34, 35-39) (2) รุ่นผู้ใหญ่ตอนกลาง อายุระหว่าง 40 – 59 ปี (40-44, 45-49, 50-54, 55-59) (3) รุ่นอาวุโส อายุระหว่าง 60 – 79 ปี (60-64, 65-69, 70-74, 75-79) (4) รุ่นอาวุโส สูงอายุมากกว่า 80 ปี (80-84, มากกว่า 85 ปี) (5) รุ่นรวมอายุ: ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม (6) รุ่นรวมอายุ 100 ปี (ผู้แข่งขันต้องมีอายุอย่างน้อย 40 ปี) (7) รุ่นรวมอายุ 110 ปี (ผู้แข่งขันต้องมีอายุอย่างน้อย 45 ปี) (8) รุ่นรวมอายุ 120 ปี (ผู้แข่งขันต้องมีอายุอย่างน้อย 50 ปี) (9) รุ่นรวมอายุ 130 ปี (ผู้แข่งขันต้องมีอายุอย่างน้อย 55 ปี) (10) รุ่นรวมอายุ 140 ปี (ผู้แข่งขันต้องมีอายุอย่างน้อย 60 ปี) (11) รุ่นรวมอายุ 150 ปี (ผู้แข่งขันต้องมีอายุอย่างน้อย 65 ปี) 8.2. รุ่นทั่วไป(ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม) ชิงเงินรางวัล(เฉพาะประเภทรุ่นทั่วไปเท่านั้น) อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท อันดับ 3 และอันดับ 4 เงินรางวัล 2,500 บาท (ประเภทคู่ เงินรางวัลรวม 2,500 บาท) (1) ไม่จำกัดอายุ (2) อายุ 35ขึ้นไป ( เฉพาะ ชายเดี่ยว ,ชายคู่, คู่ผสม ) ประเภททีมทั่วไป ชายเดี่ยว , ชายคู่ , คู่ผสม อันดับ 1 รางวัล 80,000 บาท อันดับ 2 รางวัล 40,000 บาท 比赛类别:男单、女单、男双、女双、混双、夫妻双打 8. 参赛组别:(参赛者年龄计算法,如1969年出生则计为50岁,以此类推) 8.1. 业余组 (1)青年组 年龄20-39岁(分20-24、25-29、30-34、35-39) (2)中年组 年龄40-59岁(分40-44、45-49、50-54、55-59) (3)老年组 年龄60-79岁(分60-64、65-69、70-74、75-79) (4)长青组 年龄80岁以上(分80-84、85岁以上) (5)混龄组:男双、女双、混双 (6)双人混龄相加100岁(参赛者年龄须在40岁以上) (7)双人混龄相加110岁(参赛者年龄须在45岁以上) (8)双人混龄相加120岁(参赛者年龄须在50岁以上) (9)双人混龄相加130岁(参赛者年龄须在55岁以上) (10)双人混龄相加140岁(参赛者年龄须在60岁以上) (11)双人混龄相加150岁(参赛者年龄须在65岁以上) 8.2. 专业组(男单、女单、男双、女双、混双) 比赛名次和奖金(仅限专业组) 第一名 奖金 10,000泰铢 第二名 奖金 5,000泰铢 第三、四名 奖金均为 2,500泰铢 (双打奖金共计2,500泰铢) (1)34岁及以下组 (2)35岁及以上组(仅男单、男双、混双项目)   8.3专业团体赛 包含男单、男双、混双项目,第一名奖金80,000泰铢,第二名奖金40,000泰铢。    

แสดงความคิดเห็น

comments

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น