ข้อกำหนดในการสมัครเข้าแข่งขัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าแข่งขัน
1) ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสุขภาพดี และมีเอกสารตรวจสอบได้ พาสปอร์ต บัตรประชาชน
2) ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 รุ่น
3) รุ่นทั่วไป ทุกท่านสามารถร่วมทำการแข่งขันได้
4) รุ่นสมัครเล่น ห้ามอดีตนักกีฬาทีมชาติ ร่วมทำการแข่งขัน (ยกเว้น อดีตนักกีฬาทีมชาติชายอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป, อดีตนักกีฬาทีมชาติหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป สามารถเล่นในรุ่นสมัครเล่นได้)
5) ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสุขภาพแข็งแรง หากเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากข้อตกลงระหว่างผู้จัดและผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
6) ในกรณีที่มีการขัดแย้งกัน คำวินิจฉัยของกรรมการชี้ขาดถือเป็นอันยุติ

报名要求
(1)参赛者身体健康,比赛时应携带身份证或护照。
(2)每名参赛者限报两个比赛项目。
(3)专业组参赛者无专业水平要求及退役年龄限制。
(4)前国家队运动员不得报名业余组比赛项目。(45岁以上的前国家队男运动员,以及40岁以上的前国家队女运动员除外)
(5)参赛者须身体状态良好,建议参赛者自行购买相关保险,如发生意外事故,参赛者须自行承担相关责任及费用。

แสดงความคิดเห็น

comments