ข้อกำหนดในการสมัครเข้าแข่งขัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าแข่งขัน

  1. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี และมีสุขภาพดี
  2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 รุ่น และสมัครในประเภทเดียวกัน (เช่น สมัครรุ่น 50 – 54 และรวมอายุ 100 ปี ห้ามสมัครรุ่นรวมอายุ 100 ปี และ 110 ปี)
  3. รุ่นรวมอายุ นักกีฬา 1 ท่าน สามารถเล่นได้ 1 ประเภทเท่านั้น (เช่น สมัครรุ่น 50 – 54 และรุ่นรวมอายุ 100 ปีได้ แต่ไม่ควรสมัครรุ่นรวมอายุ 100 ปี และ 110 ปีเพราะ ทำให้การแข่งขันล่าช้า)
  4. รุ่นทั่วไป ทุกท่านสามารถร่วมทำการแข่งขันได้
  5. รุ่นสมัครเล่น ห้ามอดีตนักกีฬาทีมชาติ ร่วมทำการแข่งขัน (ยกเว้น อดีตนักกีฬาทีมชาติชายอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป, อดีตนักกีฬาทีมชาติหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป สามารถเล่นในรุ่นสมัครเล่นได้)
  6. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสุขภาพแข็งแรง หากเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากข้อตกลงระหว่างผู้จัด และผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
  7. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับสมัครของผู้เข้าการแข่งขัน และ การตัดสินของกรรมการเป็นอันชี้ขาด

แสดงความคิดเห็น

comments