กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

  1. หากผู้เข้าแข่งขันแสดงตัวช้าเกินกว่า 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน หากเวลาในการแข่งขันตรงกัน ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์พักได้ 15 นาที
  2. การเปลี่ยนลูกขนไก่ต้องได้รับความยินยอมของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย หรือในดุลยพินิจของกรรมการ
  3. การนับคะแนนใช้ระบบแรลลี่ พอทย์ (The Rally Point System) ไม่เกิน 31 คะแนน หากคะแนนเท่ากันที่ 30 – 30 ฝ่ายที่ได้คะแนน 31 ก่อนเป็นผู้ชนะ (ไม่มี ดิวซ์, No deuce) จะเปลี่ยนข้างเมื่อคะแนนนำถึง 16 คะแนน
  4. ในรุ่นสมัครเล่น จะแบ่งเป็นประเภท ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม, สามี-ภรรยา (ใช้อายุสามีเป็นหลัก)
  5. รุ่นจำกัดอายุ จะมีช่วงห่างอายุ รุ่นละ 5 ปี
  6. ในการแข่งขันนี้ไม่มีพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะลำดับที่ 1 – 3 ต้องรายงานตัวที่บริเวณ (โต๊ะ) ลงทะเบียนภายใน 15 นาทีหลังจากจบการแข่งขัน
  7. การแข่งขันเป็นกลุ่ม แบบ พบกันหมด หาก จำนวนเกมส์ที่ชนะเท่ากัน ให้นับผลคะแนน ใคร คะแนนมากที่สุดเป็น ผู้ชนะ หากรองลงมาเป็น รองชนะเลิศ ตามลำดับ
  8. ที่ใช้ในการแข่งขันลูกขนไก่ keepro a
  9. มีรางวัลมอบให้ผู้ชนะลำดับที่ 1 – 3 หากประเภทใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 7 ทีม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

*****กรรมการมีสิทธิ์ขาดในการตัดสิน และการรับสมัครการแข่งขัน****

แสดงความคิดเห็น

comments