การสมัครและลงทะเบียน

การสมัครและลงทะเบียน

 1. ส่งรายชื่อ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2561 Download แบบฟอร์มได้ที่ www.fycbadmintonclub.com
 2. ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขรายชื่อได้ที่ Website> www.fycbadmintonclub.com ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561 2561
 3. ค่าสมัครเข้าแข่งขันคนละ 20 เหรียญสหรัฐฯ (US Dollars) หรือ700 บาท รวมเสื้อ ที่ระลึก, งานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำเฉพาะ นักกีฬาต่างชาติ ที่มีบัตรลงทะเบียน ,ค่าบริการรับ – ส่ง ระหว่างโรงแรม กับ สถานที่จัดการแข่งขัน (เฉพาะผู้ที่พัก Official Hotel เท่านั้น) ค่าสมัครประเภททีม ๆ ละ 1000 บาท
 4. การประชุมระหว่างหัวหน้าทีม และผู้ฝีกสอนจะมีในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.
 5. มีงานเลี้ยง farewell party ปิดการแข่งขันวันที่  2 ธันวาคม 2561 โดยจะมีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงให้นักกีฬา ซึ่งต้องทำการลงทะเบียนก่อน มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมงาน
 6. แต่ละทีมผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, อาหาร, ที่พัก, รักษาพยาบาล
 7. ยื่นใบสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมที่
 8. ประชาสัมพันธ์ : เลขที่ 218 ซอยจันทน์ 43 (ฝั่งขวา) ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 02-212-4112 ต่อ 110, 02-674-7615, 092-4956524, จีน+86-133-0196-6140 (หลิว เซีย 劉霞 ) โทรสาร : + 66-2-674-9774
 9. E-mail : fycsawasdeecup@gmail.com

Other :

 1. สำหรับผู้สนใจโดยไม่ได้รับเอกสารเชิญ สามารถดาวโหลดได้จาก website
 2. ในการแข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันแสดงตัวช้ากว่า 15 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 3. หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 ทีม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในประเภทนั้นๆ (ยกเว้น ประเภทนักกีฬาอาชีพ)

การลงทะเบียน และใบสมัคร

แบบฟอร์ม www.fycbadmintonclub.com ลงทะเบียนในเว็บไซต์

ชื่อบัญชี สโมสร เอฟวายซี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่พระยา

เลขที่บัญชี 170-0-62367-9

หลังจากโอนแล้วให้ส่งหลักฐานยืนยันการโอนมาที่ อีเมลล์ fycsawasdeecup@gmail.com

หรือ แฟกซ์ 02 212 2062

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทาง www.fycbadmintonclub.com หรือ

โทรศัพท์ : 02-674-7615, 02-212-4112 ต่อ 110

First Application Form 2018

Sample First Application Form 2018

Application Form Team Event 2018

 

แสดงความคิดเห็น

comments