การสมัครและลงทะเบียน

. การสมัครและลงทะเบียน
1) ส่งรายชื่อ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2562 Download แบบฟอร์มได้ที่ www.fycbadmintonclub.com
2) ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขรายชื่อได้ที่ Website> www.fycbadmintonclub.com ระหว่างวันที่
21- 31 ตุลาคม 2562
3) จัดทำสายการแช่งขัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อได้ จนกว่าจะถึงวันประชุม ผู้จัดการทีม
4) ค่าสมัครเข้าแข่งขันคนละ 25 เหรียญสหรัฐฯ (US Dollars) หรือ800 บาทรวมเสื้อ ที่ระลึก
5) งานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำเฉพาะ นักกีฬาต่างชาติ ค่าบัตรงานเลี้ยง คนละ 25 us dollar ,
6) ค่าสมัครประเภททีม ๆละ 1000 บาท
7) บริการรับ – ส่งระหว่างโรงแรม กับ สถานที่จัดการแข่งขัน (เฉพาะผู้ที่พัก Official Hotel เท่านั้น)
8) การประชุมระหว่างหัวหน้าทีมและผู้ฝีกสอนจะมีในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.
9) มีงานเลี้ยงfarewell party ปิดการแข่งขันวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยจะมีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงให้นักกีฬา ซึ่งต้องทำการลงทะเบียนและชำระเงินก่อน มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมงาน
14. แต่ละทีมผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, อาหาร, ที่พัก, รักษาพยาบาล
15 การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
16. ยื่นใบสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมที่
ประชาสัมพันธ์ : เลขที่ 218 ซอยจันทน์ 43 (ฝั่งขวา) ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-212-4112 ต่อ 110, 02-674-7615, โอม 090-984-8491,
092-4956524,
+86-134-71036646 (yim chn )
+ 603-89578787 ( Vincent Malaysia)
โทรสาร : + 66-2-674-9774
E-mail : fycsawasdeecup@gmail.com หรือ www.fycbadmintonclub.com
17. Other :
1) สำหรับผู้สนใจโดยไม่ได้รับเอกสารเชิญ สามารถดาวโหลดได้จาก Website.
2) ในการแข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันแสดงตัวช้ากว่า 15 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
3) หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 ทีม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในประเภทนั้นๆ (ยกเว้น ประเภทนักกีฬาอาชีพ)
18. การลงทะเบียนและใบสมัคร
แบบฟอร์ม www.fycbadmintonclub.com ลงทะเบียนในเว็บไซต์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ (สาขาสี่พระยา)หมายเลขบัญชี : 170-0-62367-9
หลังจากโอนเงินโปรดส่งอีเมล์ fycsawasdeecup@gmail.com หรือ โทรสาร : 02- 674-9774
กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทาง www.fycbadmintonclub.com หรือ

 

报名方式。
(1)请将报名表格于2019年8月1日至10月20日提交大赛主办方。报名表格可从www.fycbadmintonclub.com 网站下载。
(2) 2019年10月21-31日为网上确认和修改时间.
(3)编制赛程期间不允许变更运动员名字,直至大赛领队会议方可提交修改。
(4)个人赛报名费每人20美元或140元人民币或700泰铢,含比赛纪念衫1件。
(5)欢送晚宴仅限外国运动员及其随行人员参加,晚宴费每人20美元或140元人民币或700泰铢。

 

(6)团体赛报名费每支队伍1000泰铢。
(7)组委会提供官方酒店往返比赛场地的接送服务(仅限入住官方酒店的参赛者)。
(8)大赛领队会议定于2019年11月14日16:00时举行。
(9)欢送晚宴于2019年11月17日晚举行,参赛者需事先向组委会登记申请并支付晚宴费。
14. 参赛者应自行负责交通、食宿及医疗费用。
15. 比赛以裁判长的裁定为最终结果。
16. 提交报名表及了解更多详情请联系:
泰国曼谷BangKoLaem县BangKlo区Chan路43巷218号,邮编10120
联系电话:0066-2-212-4112转110, 0066-2-674-7615,0066-92-495-6524,0066-90-984-8491。
或86-134-7103-6646(李华星 女士)微信:snowy629 邮箱:snowy629@msn.com
传真:0066-2-674-9774
电子邮件:fycsawasdeecup@gmail.com 或访问网站www.fycbadmintonclub.com
17. 其他
(1) 参赛者无须邀请函,可通过网站下载报名表直接报名。
(2) 若运动员未事先通知裁判员并超过规定的比赛时间15分钟后仍未到达比赛场地则作弃权处理。
(3) 若比赛项目参赛者少于三人(组),大赛主办方有权取消该项目。(专业组项目除外)
18. 报名表及报名费
请登录网站www.fycbadmintonclub.com并下载报名表。
报名费汇款银行:曼谷银行(Siphraya 分行)
汇款账号:170-0-62367-9
请于汇款后邮件告知主办方 fycsawasdeecup@gmail.com
或致电0066-2-674-7615,0066-2-212-4112转110。
附件:

大赛组委会
2019年3月1日

แสดงความคิดเห็น

comments