. การสมัครและลงทะเบียน
1) ส่งรายชื่อ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2562 Download แบบฟอร์มได้ที่ www.fycbadmintonclub.com
2) ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขรายชื่อได้ที่ Website> www.fycbadmintonclub.com ระหว่างวันที่
21- 31 ตุลาคม 2562
3) จัดทำสายการแช่งขัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อได้ จนกว่าจะถึงวันประชุม ผู้จัดการทีม
4) ค่าสมัครเข้าแข่งขันคนละ 25 เหรียญสหรัฐฯ (US Dollars) หรือ800 บาทรวมเสื้อ ที่ระลึก
5) งานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำเฉพาะ นักกีฬาต่างชาติ ค่าบัตรงานเลี้ยง คนละ 25 us dollar ,
6) ค่าสมัครประเภททีม ๆละ 1000 บาท
7) บริการรับ – ส่งระหว่างโรงแรม กับ สถานที่จัดการแข่งขัน (เฉพาะผู้ที่พัก Official Hotel เท่านั้น)
8) การประชุมระหว่างหัวหน้าทีมและผู้ฝีกสอนจะมีในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.
9) มีงานเลี้ยงfarewell party ปิดการแข่งขันวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยจะมีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงให้นักกีฬา ซึ่งต้องทำการลงทะเบียนและชำระเงินก่อน มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมงาน
14. แต่ละทีมผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, อาหาร, ที่พัก, รักษาพยาบาล
15 การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
16. ยื่นใบสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมที่
ประชาสัมพันธ์ : เลขที่ 218 ซอยจันทน์ 43 (ฝั่งขวา) ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-212-4112 ต่อ 110, 02-674-7615, โอม 090-984-8491,
092-4956524,
+86-134-71036646 (yim chn )
+ 603-89578787 ( Vincent Malaysia)
โทรสาร : + 66-2-674-9774
E-mail : fycsawasdeecup@gmail.com หรือ www.fycbadmintonclub.com
17. Other :
1) สำหรับผู้สนใจโดยไม่ได้รับเอกสารเชิญ สามารถดาวโหลดได้จาก Website.
2) ในการแข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันแสดงตัวช้ากว่า 15 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
3) หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 ทีม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในประเภทนั้นๆ (ยกเว้น ประเภทนักกีฬาอาชีพ)
18. การลงทะเบียนและใบสมัคร
แบบฟอร์ม www.fycbadmintonclub.com ลงทะเบียนในเว็บไซต์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ (สาขาสี่พระยา)หมายเลขบัญชี : 170-0-62367-9
หลังจากโอนเงินโปรดส่งอีเมล์ fycsawasdeecup@gmail.com หรือ โทรสาร : 02- 674-9774
กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทาง www.fycbadmintonclub.com

Download

Application-Form-Individual-Event-2019

Application-Form-Individual-Event-2019 example

Application-Form-Team-Event 2019

แสดงความคิดเห็น

comments